Mons Guzeppi De Piro

Fundatur tas-Socjeta Missjunarja ta' San Pawl

 

Alexander Bonnici, O.F.M. Conv.

MSSP 1982

 

Vol I   

 

Pre\entzzjoni:

G}ALL-}AJJA TAL-FUNDATUR TAS-SO~JETA' MISSJUNARJA TA' SAN PAWL

Qabel il-bidu:

G}ALIEX KIEN U MA KIENX DIFFI~LI LI TINKITEB IL-}AJJA TA' MONS. DE PIRO

DAHLA:

IL-FAMILJA NOBBLI DE PIRO Fl {RAJJIET IL-G|EJJER MALTIN

Kap 1:

{U|EPPI DE PIRO: NIS{A TA' IDEAL NOBBLI SA MINN SNIN BIKRIN

Kap 2:

IL-VOKAZJONI LI JSIR SA~ERDOT

Kap 3

PRO{ETTI U IDEALI IMSOFFIJIN MIN-NIRIEN TAT-TBATIJA

Kap 4:

LEJN TWAQQIF TA' SO~JETA' B'IDEAL MISSJUNARJU

Kap 5:

L-IDEA TA' SO~JETA' MISSJUNARJA FL-EWWEL PROBLEMI LI N}OLQU QUDDIEM L-AWTORITAJIET TAL-KNISJA (1910-1919)

Kap 6:

L-APPROVAZJONI DJO~ESANA TAS-SO~JETA' TA' S. PAWL

Kap 7

F'PALAZZO XARA U STRADA DEI CELSI FL-IMDINA B'}ARSA LEJN SANT' AGATA FIR-RABAT

Eg]luq

 

 

 

Mons Guzeppi De Piro

F'kull qasam ta' l-istorja ta' Malta

 

Alexander Bonnici, O.F.M. Conv.

MSSP 1985

 

Vol II   

  

Qabel il-bidu:

IL-LE}EN TA' MIN QED IWASSAL KELMA }AJJA

Kap 1:

SA~ERDOT IKKONSAGRAT G}AS-SERVIZZ TAD-DJO~ESI

Kap 2:

MISSIER L-ILTIEMA BNIET FL-ISTITUT FRA DIEGU, IL-}AMRUN

Kap 3:

ID-DAR TA' SAN {U|EPP F'SANTA VENERA G}AT-TFAL SUBIEN

Kap 4:

DAR DJO~ESANA G]ALL-ILTIEMA SUBIEN TA' G}AWDEX

Kap 5:

L-ORATORJU TA' BIRKIRKARA

Kap 6:

LABORATORJU G}AL XBEJBIET BLA XOG}OL FIL-BELT VALLETTA

Kap 7:

PATRIJOTTI|MU SIN~IER U {ENWIN

Kap 8:

MESSA{{IER TA' PA~i FL-INKWIET TAL-GUDJA

Kap 9:

DAQS FUNDATUR G}AS-SORIJIET MISSJUNARJI TA' {esuí NAZZARENU

Kap 10:

PREDIKATUR IM}E{{E{ TAL-KELMA T'ALLA

Kap 11:

SFORZ QALBIENI BIEX L-IDEAL MISSJUNARJU JSE}} TASSEW

Kap 12:

SANT'AGATA, IR-RABAT, AKKWIST TA' KNISJA LI WASSAL G}ALL-BIDU TA' PRO{ETT KBIR

kap 13:

"RU}I B}AL ART BIL-G}ATX TIXTIEQEK"

Eghluq:

SVILUPP U }AJJA TA' SO~JETA' B'KARI|MA MISSJUNARJU