This document is not complete

 

 

 

Mons. {u\eppi De Piro

 

Monsignor and Deacon

 

Vol I

 

 

 

 

Mill-Postulazzjoni

St.Agata

Rabat

 

 

 

Depiro

27/6/11

Coram Illmo et Revmo Domino Don Aloisio Attard S. Th. D. Canonico Theologo S. Cathedralis et Archiepiscopalis Ecclesiae Melitensis, Eccmi et Revmi Dni. Petri Pace Archiepi Rhodi Episcopi Melitae Vicario Generali et ad infra Delegato apostolico, comparet Revdus Dnus Joseph ex marchionibus De Piro et producendo Litteras Apostolicas Coadiutoriae cum futura successione Dignitatis et Praebendae Decanatus sanctae Cathedralis Ecclesiae hujus Melitensis Diocesisactu possessarum ab Illmo et Revmo Domino Canco Decano Vincentio Vassallo S.Th.D. favore Dni Comparentis expeditas Roma apud Stum Petrum anno Domini millesimo nongentesimo decimo primo, Sexto Idus Junii, Pontificatus Ilmii Dni Nri Papae Decimi anno octavo, reverenter petiti et iustat declarari omnia ibidem narrata fuisse et esse vera, ac justificata, ac provide easdem Litteras Aplicas exequitioni demandandas, sibique jus et justiitiam administrari postulat.

Hoc et omni - Imps Salvo

Sac. Joseph DePiro

Die 19 Junii 1911 exhibitae sunt litterae apostalicae per Dmn coruparentem et receptae.

Sac. P. Vella Mangion

Cancellarius

 

11 -3-11

NB Typed page to be inserted.

21/2/11

Il di ventiuno Febbraio Millenovecento ed undici.

Si e' personalmente costituito innanzi a me Notaro sottoscritto ed in presenza degli appie formati testimoni il reverendissimo Monsignor Canonico Decano della Santa Chiesa Cattedrale Arcivescovile di Malta Dottor in Sacra Teologia Vincenzo Vassallo, nato e residente nella Citta' Notabile, figlio del pregio Vanni Maria - a me Notaro cognito, il quale in virtu' del presente istrumento presta l'opportuno consenso perche' gli sia nominato per suo coadiutore con futura successione in detto Decanato, da lui pacificamente posseduto il necessario.

Fatto e pubblicato previa la debita cerziorazione in Malta alla Notabile nella casa sita in Piazza Bastione numero uno, quivi presenti l'Illustrissimo signor Conte Dottor Giovanni Messina, Presidente della Camera di Commercio, per Signor Commendatore Rosario, residente in Valletta, e il Molto Reverendo signor sacerdote Don Giorgio Bugeia Direttore della Casa di San Giuseppe pegli artigianelli, per Signor Francesco, residente in Hamrun testimoni idonei qui sotto firmati.

Fti = Vincenzo Decano Vassallo - Sac. Giuseppe De Piro - Giovanni Messina - Sac. Giorgio Bugeia - Francesco Catania Notaro Pubblico

 

NB Typed section to be inserted.

Melitae, Die 20 Juni 1911

Sac. Joseph DePiro

immittendus in possessionem Can.

Coad. Decani dei 27 currentis.

Cancus C. Schembri Testis

Sac. Frans Vella Testis

Testor ego infrascriptus Adm. Rev. Devm. Josephum De Piro pros..iam professionem Fidei prosciunique jusjurandum emississe corum Illmo et Rev. Devm. Canco. Theol. Aloisio Attard Vic Genti et specialiter deputato et suprasignatis testibus.

Sac, P. Vella Mangion

Cancellarius

 

Coram …et Revmo Dni Archiepiscopo Melitensi comparet Revmus Inus Emmanuel Vella et producendo Litteras Apostolicas Coadiutoriae cum futura successione Dignitatis et Praebendae Decanutus Sanctae Cattedralis Ecclesiae … Melitensis Diocesis actu possessarum ab Illmo et Revmo Domino Canc. Decano Alberto V. Pantalleresco B.L. Can., D.D., favore Dni. Comparentis expedites Romae apud Stum Petrum anno Domini millessimi nongentesimo sexagesimo primo, decimo septimo calendas Decembris, Ponteficatus Ssm Dni Nri Joannis Papae Vigesimi Tertii anno quarto, reverenter putit et instat diclarari omnia ibidem narrata fuisse et esse vera, ac justificata, ac proinde easdem Litteras Aplicas executioni demandandas, sibique jus et justitiam administrari postulat.

Can. Vella

Exhibite in Curia die 16 Matii 1962

J. Mifsud

Cancellarius

 

Die 27 Junii post meridiem

Illmus et Rmus Dnus S Th D Don Aloisius Attard Cancus Theologus S. Cattedralis Ecclae Meliten, ac Exm. et Revim. Dni. Archiepi Rhodi Episcopi Melitae Petri Pace, Vicarius Generalis eoque ne ad infra Delegatus Aplicus, postquam ad infra Delegatus Aplicus, postquam perlectis per me Vice Cancellarium infrascriptum alta et intelligibili voce Litteris Apostolicis expeditis Romae, apud Sanctum Petrum Anno Domini Millesimo nongentesimo decimo primo, Sexto Idus Junii, super coadiutoria perpetua cum futura successione Dignitatis Decanatus Sta Cathedralis et Archiepalis Ecclae Meliten, actu possessae ab Illmo et Revmo Dvo Canco Decano Vincentio Vassallo S.Th.D. induxit, imposuit atque immisit Revm, Dnum. Josephum ex Marchionibus De Piro praesentem, instantem et petentem officium Coadiutoris hujusmodi in liberam, actualem et intonuit Hymnum "Te Deum" qui prosequutus est a musicis, eoque absoluto idem Dmus. Cancus Decanus Coadiutor De Piro consuetas orationes pro gratiarum actionae ac Titulario praedictae Sta Cathed. Ecclae decantavit. Tandem deposita mitra, pluviali et amictu, et reassumpta mozzetta fuit per amplecum receptus idem Dnus. Decanus Coadiutor De Piro in fratrem ab Illmus et Revmus Dnis Canonicus qui tunc aderant scilicit a Canco. Thesaurario Antonio Cordina, Archipresbytero Horatio Grima S.Th.D.,

Canco Alphredo Mifsud S.Th.D., Canco Joanne Baptista Buhagiar, Canco Francisco Vella, Canco Michaele Ciappara, Canco Vincentio Caruana e Comitibus Gatto S.Th.D., Canco Antonio Psaila S.Th.D., Canco Aloisio Farrugia S.Th.D., Canco Ignatio Panzavecchia, Canco Teologo Aloisio Attard.

Provisio

Coadiutoriae Dignitatis

Decanatus

S. Cathedralis Ecclae

favore

Illmi et Revmi. Dni.

Josephi e Marchione

De Piro

A.D. 1911

 

Jesus,

Nos Don Aloisius Attard S.Th.D. Cancus Theologus Sta. Cathed: Ecclesiae Exmi et Revmi Dni Petri Pace S.Th.D. Archiepi Rhodi Episcopi Melitae Vicarius Generalis, eoque nomine Executor et Delegatus Apostolicus.

Visis Litteris Apostolicis Romae expeditis apud Stum Petrum anno Domini millesimo nongentesimo decimo primo, Sexto Idus Junii, Pontificatus Illmi Dni. Nri. Pii Papae Decimi anno octavo, de et super Coadiutoria perpetua et irrevocabili cum futura successione Decanatus de Jure Patronatus Laicorum Secundae Dignitatis Stae Cathedralis Ecclesiae Melitensis favore Revdi Dni Presbyteri Josephi ex Marrengnantis Pontificis Pii Papae X praescriptis in Motu Propio diei primae Septembris 1910;

Auctoritate Apostolica qua in hac parte fungimur, dicimus et declaramus narrata in praefatis Litteris Aplicis fuisse et esse vera ac plene iustificata proindeque debita executioni esse demandandas praefatas Litteras mandamus iuxta illarum seriem, continentiam et tenorem.

Hoc et omni - Hanc nostram - Unde

Datum in Magna Curia

Epali Melitem die 26 Junii 1911

Aloisius Can Theol Attard

Vic. Gen. et Deleg. Apus.

Sac. P. Vella Mangion

Cancellarius

 

 

Formula per l'atto di Giuramento nei possessi Canonici

--------------

Ego Joesph e march: De Piro Canonicus hujus Cathedralis Ecclesiae Melitem promitto et juro super Sacrosancta Dei Evangelia fidelem et obedientem me futurum esse meo Episcopo ___________ pro tempore existenti, ac omni fidelitate conservaturum, ac, si opus fuerit, defensurum jura, onera, privilegia, et munera hujus Cathedralis Ecclesiae Melitem quae tam ex jure communi quam ex jure peculiari hujus Ecclesiae dimanant, sed etiam onera, privilegia, et munera canonicalis praebendai, nihilque, quod ad ea pertinet, alienaturum, sed alienata, et distracta ad jus, et proprietatem eorundem reducturum, et pro viribus reduci procuraturum, ac statuta Ecclesiae ejusdem, laudabilesque consuetudines me attente ac religiose retenturum. Sic me Deus adjuvet, et Sacrosancta Christi Evangelia.

Datum die 27 Junii 1911

Ego Joseph De Piro, Canonicus prometto et juro.

Testor ego infrascriptus Illmum et Revmum Dmum Josephum ex Marchionibus De Piro proximum juramentum praestitisse in manibus Illmi et Rmi Dni Can. Theol. Aloisi S.Th.D. Vicarii genlis et Delegati Aplici, coram Rev. Dno. Paulo Busuttil et Clerico Bonello e iusit Notabili testibus. Unde.

Ita est

Sac. Franc Vella

Vice Cancelli

 

 

 

NB Insert typed page 25 Feb 1911

18 maggio 1918

Palazzo Arcivescovile

Valletta

Eminenza Reverendissima,

Oltre alle feste contenute nel Canone 1247, sono in Diocesi feste di intero precetto (1) la Conversione di San Paolo, titolare della Cattedrale e Patrono di tutta la Diocesi, (2) il Naufragio di San Paolo per Riscritto del 1888, pero' recentemente soppresa e di nuovo ristabilita, (3) la Nativita' di San Giovanni Battistia, anch'essa di recente soppressa e restabilita per Decreto Pontificio del 27 Aprile 1917.

Ora come mi risulta soluzione della Commissione Pontificia del 17 febbraio 1918 (V. Act Apost. Sedis 1 Aprile 1918 pag.170) le suddette nostre tre feste sono state nuovamente soppresse.

Tengo a dichiararle che la mia linea di condotta

A Sua Emi. Revma.

Il Signor Cardinale G. De Sac.

e' di non chiedere esenzioni e dispense derogatorie alle disposizioni del Codice, purtuttavia questa volta non posso nasconderle che il repentino cambiamento del gia' disposto ha recato ammirazione e scandolo tra i Fedeli in Diocesi ed io mi trovo in una posizione critica anche particolarmente di fronte alle nostre autorita' civili di credo protestante.

Pertanto prevalendomi dell'offerta gentilmente fattami da Vra Emi in altre circostanze oso rivolgermi a Lei per pregarla in via confidenziale il Suo illuminato parere per sapermi dirigere nell'attuale posizione.

Le significa che Mgr. Vescovo di Gozo per quest' affare mi ha incaricato di rappresentarli per la Sua Diocesi. Con sensi di profonda venerazione passo al bacio della Sacra Porpora mentre ho l'onore di raffermare.

Di Vra Emi. revmi.

Devmo Servo

+ Maurus O.S.B.

Arciv. Ven. di Malta

 

 

 

Commissione Pontificia Per l’Interpretazione

Del Codice di Diritto Canonico

Roma 21 Maggio 1918

Illmo e revmo Signore,

Credo che sia inutile insistere sulla festa di precetto del Patrono. D'altronde come appare chiaro dalla risp. il Dubb. III, 17 Febb. 1917, che non e' piu' di precetto nel senso che non urge piu' di … la duplice obbligazione del can. 1248; ma potra' benissimo essere festeggiata con solennita' esteriore in Chiesa, nella domenica prossimamente seguente.

In questo senso non si comprende il disastro che ne puo' venire a cotesta popolazione, a cui allude V.S. Revma, mentre invece con le soprariferita disposizioni non si fa che diminuire l'occasione di peccati.

Con i migliori scusi, passo rassegnarmi.

D.V.I, Revm.

Devm. servo

Mgr. Luigi …

Segri.

 

 

N.B. Insert two pages 12June 1918

In Magna Curia Epali

Meliten

24/11/20

Coram Exmo. et revmo. Fr. Angelo Portelli O.P.; S.Th.M., Epo Tit. Selim., Dom Mauri Caruana O.S.B. Archiepi Rhod. Epi. Melit. Vicario Genli Delegato et Delegato Apostolico comparet Illmus et Revmus Dnus. Cancus Decanus Coad. Joseph ex Marchionibus De Piro, exhibendo Litteras Aplicas Romae datas apud S. Petrum Anno Dominicae Incarnationis Millesimo nongentesimo decimo primo, Sexto Idus Junii, Pontificatus Pii Papae X, f.r. Anno Octavo, in egio favore expeditas super coadjutoria perpetua et irrevocabili cum futura successione Dignitatis et Praebendae Decantus Sanctae Cathedralis Ecclesiae hujus Melitensis Diocesis tunc possessarum ab Illmo et Revmo Canco Decano Vincentio Vassallo S.Th.D. et attento obitu eiusdem Canc. Decani Vassallo, seguito die 15 Novembris 1920, petit atque instat immitti in realem et cirposalem possessionem bonorum ac dictas Dignitatem et Praebendam spectantium, cum omnibus et singulis juribus et oneribus adnexis

Implorans - Reservans - Salvo.

Die 19 Novembris 1920

Sac. P. Vella Mangion

Cancellarius

 

 

S.CATHEDRALIS

Melivetanae Dioecesos

Divo Paulo Apostolo

Dicata

Omnibus et singulis ad quos spectat, fidem facio ac testor. Ego Canonicus Archipresbyter infrascriptus, in Libro Defunctorum, Vol. XI Fol. inter caeteras, sequentem reperiri notulam: videlicet:

"Anno Domini Millesimo nonin centesimo vigesimo (1920) die vero decimaquinta (15), mensis Novembris.

Illmus ac Revmus Dnus Can. Decanus Vincentius Vassallo D.D.O.V. filius qdm Dni Joannis Mariae et qdm Dnae Rosae mariae Galea olimconjugum, actatis suae annorum 83, SSmo Viatico refectus Sacrique Olei unctione munitus, in domo solitae suae habitationis Piazza Bastiane, No. 1, hora 6.45 a.m. animam Deo reddidit in communione S. Matris Ecclesiae ejusque cadaver, nostridie expletis exequiis, umatum fuit in subterraneo Canoniorum hujus S. Archiep: et Cathedralis Ecclessiae, in tumulo signato No. 2"

In quorum fidem has manu propria subsripsi.

Datum in Civitate Notabili, die vigesimo secundo (22) mensis Novembris Anno post Christum natum vigesimo ultra millesimum noncentesimum (1920)

Can Leopoldus Farrugia D.D.

 

 

N.B. 5 photocopy pages to be inserted

Jesus,

Eamus et Revmus Fr. Angelus Portelli O.P.; S.Th.M.; Epus Tit. Selinus Dom. Mauri caruana O.S.B., Archiepi Rhodi Epi. Melit. Vicarius Gen. Deleg. et ad infra Delegatus Apostolicus.

Visis Litteris Apostolicis Romae datis, apud S. Petrum, anno Dominicae Incarnationis Millisimo nongentisimo decimo primo, Sexto Idus Junii, Pontificatus Pii Papae X f.r. anno octavo, favore Illmi et Revmi Dni Josephi ex Marchionibus De Piro, super Coadjutoria perpetua et irrevocabili cum futura successione Dignitatis et Praebendae Decanatus Sanctae Cathedralis Ecclesiae hujus Melit. Diocesis, tunc possessarum ab Illmo et Revmo Canco Decano Vincentio Vassallo S.Th.D;

Visa immissione in possessionem in officio praefatae Coadjutoriae, secuta die 27 Junii 1911 eiusdem Illmi et Revmi Dni canci decani Coadjutoris Josephi ex Marchionibus De Piro, ad formam et tenorem dictarum Litterarum Aplicarum;

Visa fide obitus praelaudati Illmi et Revmi Dni Canci Decani Vincentii Vassallo S.Th.D., secuti die decimaquinta currentis mensis et anni, et adnexa supplici libello porrecto in hac Magna Curia Epali a praelaudato Illmo et Revmo Canco Decano Coadjutore Josepho ex marchionibus De Piro;

Visisque aliis de jure videndis, dicimus et declaramus factum esse locum successioni dictarum. Dignitatis et Praebendae, ac proinde eundem Illmum et revdum Dnum Cancum Decanum Coadjutorem Josephum ex Marchionibus De Piro in realem et corporalem possessionem bonorum ad dictas Dignitatem et Praebendam spectantium fore et esse immittendum declaramus, pronti Auctoritate Apostolica, qua in hac parte fungimur, eum immittimus, cum juris canonici plenitudine, ac cum omnibus et singulis juribus, seditibus obventionibus universis, honoribus et oneribus adnexis, admittentes ipsum Illmum et Revmum Dnum Josephum ex Marchionibus De Piro ad consuetam investituram per ann..i traditionem in digit et impositionem bireti in capite, ut moris est; et ita dicimus, pronuntiamus et exequimur.

Datum in Magna Curia Epali civitatis Vallettae, die 20 Novembris 1929.

+ fri. A. Portelli O.P.

Ep. Sal. Vic. Gen. Del. Aptrus

Sac, P. Vella Mangion

Cancellarius

 

 

Die 24 Novembris 1920 de mane

Exmus et Revmus Fr. Angelus Portelli O.P.,S.Th.M., Epus Tit. Selinus, Don Mauri Caruana O.S.B. Archiepi Rhodi, Epi. melit. Vicarius Sen. Deleg. et Delegatus Apostolicus contalit Illmo et Revmo Dno Canco Decano Coadiutori Jospeho ex Marchionibus DePiro consuetam investituram Dignitatis et Praebendae Decanatus Sanctae Cathedralis Ecclesiae hujus Melit. Diocesis, quae possidebantur ab Illmo et Revmo Canco Decano Vincentio Vassallo S.Th. D.; idque per bireti in capite et annuli in digito ut moris est, impositionem, ac per alia signa hujusmodi Investiturae actum denotantia ac significantia, coram Adm. Rodis Dnis. Antoinio Bonnici et Bartholomaeo Oletta testibus.

Ita est.

Sac. P Vella Mangion

Cancellarius.

 

 

 

Eadem die, de mane

Exmus et Remus Fr. Angelus Portelli O.P.; S.Th.M.; Epus Tit. Selinus Dom. Mauri Caruana O.S.B. Archiepi Rhodi Epi Melit. Vicarius Sen. Dec. et Delegatus Apostolicus, postquam perlecta, per me subscriptum, sententia immissionis in possessionem Dignitatis et Praebendae Decantus S. Cath. Coad. hujus Dioeces, super possessarum ab Illmo et Revmo. Dno. Canco. Decano Vincentio Vassallo S.Th.D. vacatarum per obitum ejusdem secutum die 15 currrentis mensis et anni, immisit Illmum et Revmum Dnum. Josephum ex Marchionibus DePiro in realem et corporalem possessionem dictarum Dignitatis et Praebendae. Interea idem Illmus et Revmus Dnus Joseph ex Marchionibus De Piro consuetum juramentum praestitit; stallum in choro et locus in Capitolo ei adsignati fuerunt, Tandem idem Illmus et Revmus Dnus intonuit Hymnum Ambrosianum et consuetas orationes decantavit, fuitque a Dignitatibus et Canonicis, qui tunc aderant, per amplexum receptus veluti in fratrem, nempe: Archidiacono vincentio Caruana Gatto, Cantore Horatio Grima, Thesaurario Matthaeo Cortis, Archipresbytero Leopuldo Farrugia Joanne Sarreo, Francisco Magri, Francisco Ferris, Isidoro Formosa, Aloisio Debono, Michaele Farrugia, Antionio … Vella, Alphonso Borg, Joanne Gauci, Paulo Galea, Paulo Gauci, multisque e Clero et populo praesentibus, coram Adm. Revdis Dnis Paulo Vassallo et Paulo Busuttil testibus.

Ita est.

Sac. P. Mangion

Cancellarius

 


Formula per l'atto di Giuramento nei possessi

Ego Joseph De Piro Navarra hujus T. Cathedralis Ecclesiae Decanus promitto et juro super Sacrosanta Dei Evangelia fidelem et obedientem me futurum esse meo Episcopo pro tempore existenti: ac omni fidelitate conservaturum, ac, si opus fuerit, defensurum jura, onera, privilegia, et munera hujus Sanctae Ecclesiae Cathedralis quae tam ex jure communi quam ex jure peculiari hujus Ecclesiae dimanant; sed etiam onera, privilegia, et munera Decanalis praebendae; nihilque, quod ad ea pertinet, alienaturum, sed alienata, et distracta ad jus, et proprietatem eorumdem reducturum, et pro viribus reduci procuraturum ac statuta Ecclesiae ejusdem, laudabilesque consuetudines me attente ac religiose retenturum. Sic me Deus adjuvet, et Sacrosancta Christi Evangelia.

Datum die 24 Novembris 1920.

Ego Decanus Joseph De Piro Navarra promitto et juro.

Testor ego inftus praefatum Illmum et Revmum Devmum Decanum Josephum De Piro Navarra proximum iuramentum … coram Excus. eo Revmo Fratre Agelo Portelli O.P., S.Th. M., Ego Illimo et Vicario Pauli Dec. Dioecesio Melitensis et coram testibus Adm. Revdis,. Dni. Paulo Busuttil et Paulo Vassallo.

Ita est

Sac. P. Mangion

Cancellarius

----------------

Arcidiacono

Cantore

Tesorier

Arciprete

Sarreo

Magri

Ferris

Formosa

Debono

Michele Farrugia

Penitentier

Alfonso Borg

Giovanni Gauci

Galea

Paolo Gauci

---------

Testis Paolo Vassallo Paolo Busuttil

 

 

Dall'Aula Capitolare - Notabile

Il 5 Aprile 1922

Eccellenza Reverendissima,

La lettura del paragrafo 5 del Dispaccio ministeriale dell'8 Marzo, e le verbali informazioni relative alla precedenza ecclesiastica che con premurosa cortesia Vra Eccza Revma ha voluto comunicare al Revmo capitolo nell'adunanza plenaria di ieri lo hanno vivamente preoccupato e dopo matura riflessione e venuto nella deliberazione di sottoporre alla benevola attenzione dell'Eccza Vra e' punti seguenti.

1) Che l'inciso "a courtecy precedence" usato a riguardo alla precedenza dovuta a Vra Eccza Reverendissima e', per dir lo meno, equivoco, e potrebbe aprire facilmente un varco di eventuali abusi ed inesatte interpretazioni in avvenire, molto piu' ove si pensi alla supremazia finora sempre goduta dalla Religione Cattolica e dal suo Augusto Capo in queste Isole, legittimanente riconosciuta in ogni circostanza dal Governo di Sua Maesta Britannica.

A Sua Eccza Revma

Mgr. Dom Mauro Caruana O.S.B.

Arcivescovo Vescovo di Malta

Il Capitolo sente che qualunque menomazione del prestigio di Vra Eccza deve non solo riflettersi su di esso, che in qualche misura divide con Lei il peso della pastorale sollecitudine, ma ancora sull'intiero popolo Maltese.

2) Per le stesse ragioni deplora lo spostamento sofferto, nelle tavole di precedenza, dal Venerando Suo confratello Mgr. Vescovo di Gozo, il quale non solo non vi ha subito un miglioramento nella posizione gia' assegnatagli, ma, contrariamente a diritti acquisiti, forse sottostare ad un nuovo discenso, con grave discapito della sua dignita' e del Sacro Carattere di cui e' rivestito.

3) Non minore sorpresa ha prodotto sull'animo del Capitlo di questa Apostolica Chiesa Cattedrale la sua totale esclusione dalle progettate tavole, che e' tanto piu' grave quanto piu' benemerito esso si e' sempre addimostrato, come e' storicamente noto, verso la Corona Britannica. Tale esclusione e' maggiormente a deplorarsi qualora si consideri che questo Venerando Consesso oltre all'essere il Senato Ecclesiastico di Malta, e' stato sempre - almeno finora - fatto segno di deferente omaggio da parte non solo degli Eccellentissimi Governatori, che si sono succeduti in queste Isole, ma ancora da Sovrani e Principi quivi approdati. Ne' crede superfluo di osservare che una tale incresciosa pretenzione non potra' nonsuscitare un senso di ammirazione tra il clero, ma anche forse tra il popolo, che potrebbe interpretarla come una mancanza di riguardo ai suoi sentimenti religiosi, molto piu' che altri, non appartenenti al culto cattolico, hanno avuto la prelazione sul suo Clero.

4) Per gli esposti motivi gli riesce quindi difficile di penetrare l'opinione espresssa, nel summenzionato paragrafo dall'Onorevolissimo Signor Segretario di Sato per le Colonie, relativamente alla quistione sotto esame - opinione del resto, secondo il parere del medesimo Capitolo, punto conforme coll'attitudine ora assenta dai governi.

5) Il Capitolo deve del resto prendere atto con viva soddisfazione di quanto l'Eccza Vra Revma ha avuto la bonta di riferirgli intorno ai buoni uffici gentilmente interposti da Sua Eccza il Governatore, e nel pregarla di compiacersi di porgergli una parola di ossequioso ringraziamento, confida che Ella unitamente a Lord Plumer, nell'atto Loro discernimento, troveranno modo che venga favorevolmente risoluta questa pendenza.

Chinato intanto al bacio del Sacro Anello, con sensi di profondissimo ossequio ho l'onore di raffermarsi.

Di Vra Eccza Revma

Ubbidientissimo Servitore

G. Decano De Piro

 

 

NB 2 typed pages to be inserted 5 Apr 22

 

 

6 Aprile 1922

Valletta

Eccellenza Reverendissima,

Intorno alla lettera che oggi avuto il piacere di rimetterci, riguardante l'affare della precedenza ecclesiastica, debbo aggiungere, che il Capitolo desidera che la stessa venisse tradotta in inglese da parte nostra a non lasciare la facenda all altra parte; per le solite ragioni, nota a V.E. Pertanto sul lasciare in mano di V.E. la … del traduttore mi prendo la liberta` di significarle che il Capitolo e' pronto a pagare il detto Lavoro.

Chiedo la Benedisione e mi raffermo.

Umilissimo Servo

G. Decano De piro

 

 

Cattedrale Malta

8 Aprile 1922

Eccellenza Reverendissima,

Il Decano, come e' noto a Vra Eccza Revma, quale Presidente del Capitolo, ha preminenza su tutte le Dignita' nelle Congregazioni Capitolari; e quando nelle cerimonie civili si e' invitato un solo membro del capitolo, l'invitato e' stato il Decano.

Come occupante quella Dignita' mi incombe difonderna la preminenza e la prerogativa.

mi ritengo, quindi, nel dovere di pregare l'Eccza Vra Revma perche' nel caso che il Governo civile, nel fissare l'Ordine di precedenza tra le diverse Dignita' del paese, vorra' scegliere, come rappresentanti del Capitolo membri occupanti Dignita' dello stesso, l’Eccza Vra. voglia interporre i suoi buoni uffici perche' il Decano sia mantenuto nella preminenza che ha per oggi goduto e che gode.

A Sua Eccza revma

Mgr. Dom Mauro Caruana O.S.B.

Arcivescovo di Malta

Tengo a dichiararle all'Eccza Vra Revma che nel caso che nelle Tavole di Precedenza, verra' incluso il Capitolo, come corpo, questa mia lettera debba ritenersi per non scritta siccome in primo luogo e sopra ogni altra considerazione io ritengo, insieme con tutti i miei amati Colleghi nel Capitolo, che questo debba trovare posto in dette Tavole come corpo.

La presente e' intesa soltanto ad evitare che il Governo Civile nell'indicare esso un ordine di precedenza o nel scegliere un rappresentante del Capitolo pregiudichi il Decanato.

Con sensi intatno del piu' profondo ossequio passo al bacio del Sacro Anello mentre mi raffermo.

Dell'Eccza Vra Revma

Umilmo Ubbmo Servo

G. Decano De Piro

 

 

 

A Sua Eccza Revmo

Mgr. Mauro Caruana O.S.B.

Arciv. Vescovo di malta

etc. etc. etc.

Eccellenza Reverendissima

Il Decano Giuseppe De Piro, prostrato al bacio del Sacro Anello, umilmente espone che il Governo decise di espropriare dal poter di Giuseppe, Matteo e Maria, germani Magro di C.Crendi, una striscia di terreno formante parte della Clausura "Tal Fulia", sita in esso Casal Crendi come nella qua' annessa pianta, soggetta all'annuo pagamento di un tumulo e tre mondelli mischiato o l'equivalente in denaro per Decime Decanali.

Il ricorrente pertanto prega Vra Eccza Revma a voler degnarsi autorizzarlo di comparire sull'atto di espropriazione per rinunziare a tale suo diritto su detta strisicia esproprianda salvi pero' suoi diritti intieri sulla restante parte del detto fondo "tal Fulia."

E della grazia etc.

Giuseppe Decano De Piro

Notavbile 30 Aprile 1923

Presentato il di' 4 Magg: 1923

Can. M. Camilleri

Ag. Cancell.

Fiat juxta preces.

Datum Vallettae die 12 Maii 1923

+ Maurus O.S.B. Arch. Epus. Melit.

 

 

N.B. insert photocopy of plan.

 

 

Palazzo Arcivescovile Valletta

31 Ottobre 1923

Illmo e Revmo Signore,

Sono oltremodo dolente per aver appreso che quanto si diiscusse in capitolo Giovedi' scorso, venne subito a sapersi fuori, creando cosi' dei disturbi sia nella popolazione come anche tra il Clero della Notabile e del Rabato.

Se si fosse osservato il secreto non si sarebbe dato luogo a mormorazioni ed anche ad osservazioni fatte anche da alcuni del Clero. Cio' pero' che piu' mi ha recato dispiacere, si e' che in una questione nella quanta ecclesiastica entra anche la politica che ne dovra essere del tutto esclusa.

Nella speranza che le trattazioni Capitolari saranno per l'avvenire custodite con un segreto piu' geloso, bene dicendola nel Signore per mi dico.

Della S.V. Illma e Revma

Affmo in Xto.

Illmo Revmo signore

Mons. D. Gpe. De Piro

Decano della Cattedrale

 

 

A Sua Eccelllenza Revma

Mons. Dom. Caruana O.S.B.

Arcivescovo Vescovo di Malta

etc. etc. etc.

Eccellenza revma

Il Decano Giuseppe Depiro, prostrato al bacio del Sacro Anello, umilmente espone: che il governo decise di espropriare dal potere di Giorgio Zahra, una striscia di terreno formante parte della Clausura Ta Ball sive Ta Habel Demier in contrada Ta Bei Hattar limiti di S. Paolo A Mare, come nella qua ammessa pianta , soggetta all'anno pagamento di tre mondelli mischiato l'equivalente in denaro per Decime Decanali.

Il ricorrente pertatno prega V.E. Revma a voler degnarsi autorizzarlo di comparire sull'Atto di espropriazione per renunziare a tale suo diritto su detta striscia esproprianda, salvi pero' i suoi diritti interi sulla restante parte del detto fondo "Tal Ball" di detto Zahra.

E della Grazia.

G. Decano DePiro

Presentato il di' 18 Dic: 1923

Mgr. Can. C. Schembri

Cancell.

------------

Urgente

 

depiro Can. Cap. Gpe.

Espropriazione

 

 

N.B insert plan

&

19th May 1924

Eccellenza Revma

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la prossima Supplica dell'Illmo e Revmo Mons. Can. Decano Giuseppe De Piro colla quale chiede di essere autorizzato al comparire nell'Otto di espropriazione di una porzione del terreno formante parte delle Clausura "Ta Ball" sive "Ta Habel Demier" onde rinunzia alla rata di Decime Decanati imposte sulla stessa, non trova difficolta' di raccomandare la chiesa autorizzazione, sotto l'espressa condizione che nel contratto su citato il proprietario della Clausura si obblighi di pagare integralmente dette Decime sulla rimanente parte della stessa Clausura.

Ci dichiariamo intanto,..

Dec. Vra Eccza Revma

Valletta 8 Aprile 1924

Devmi ed obbmo

Can. Luigi Camilleri

Archip. F. Mallia

Can. P. Farrugia

Fiat juxta relata.

Datum Vallettae die 16 Junii 1924

+ Maurus O.S.B.Arch. Epus. Melit.

 

 

Ufficio del Notaro

di Governo

7-11-23

Revdo Signore,

Il Governo ha espropriato una striscia di terreno segregata dalla clausura posta nei limiti di San Paolo a Mare, e denominata "tal ball", soggetta ad un peso di decime decanali costitutivo di detto peso, ed anche perche' possiamo discutere sul modo di redigere l'atto di esoprepizione in maniera tale da non ledere i diritti della Chiesa.

Suo Affermo

V. Gatt

Notaro di governo.

P.S. Lei mi trovi all'Ufficio del Registro Pubblico, eccettto i Martedi.

--------------------

Terreno Ta Ball sive ta Habel

Demier in contrada Ta Bir

Hattar 3 mondelli

--------------------

Siccome detto peso e' indivisibile e grava anche la porzione della clausra suddetta, che venne espropriato, prego la S.V. di voler esse tanto cortese da favorire in questo ufficio a suo canado, perche' lei mi dia schiarimenti relativi al titolo.

 

 

 

Rabato

2 novembre 1926

Eccellenza Revma,

Compio il gradito incarico di rimetterLe con tutto il rispetto dovuto l'estratto della Congne. Caplare. del 21 Ottobre u.s.,contenente la Relazione, concernente il Canone 370, assieme con una copia di una lettera di Mons Arcidiacono, quale Preminente nella Colletta, tenuta ieri 1 novembre corrente.

BaciandoLe affetuosamente il Sacro Anello con profonda stima oso raffermarmi

dell' Ecc. V. Revma

Umilmo e Obbmo Servitore

Sac. Filippo Muscat

Cancelliere

 

 

Extractum ex Originali Congnis Caplaris dei 21 Octobris 1926, cui interfuerunt infre Rvmi Dni degnitatis et Canonici Prot: Aplicus pront sequitur, videlicet

Arch: Apap Bologna S.Th.D. Can. Galea I.C.D.
Dec. De Piro Can. Vella S.Th.D. Poenit
Cant. Buhagiar Can. Vassallo I.C.D.
Can. I. Formosa S.Th.D. Can. Schembri
Can. A. Farrugia S.Th.D. Can. Vella Mangion S.Th.D.
Can. Sarreo S.Th.D. Can. Agius
Can. Cavendish Can. Sammut S.Th.D.
Can. Ferris S.Th.D. LLD Can. Tabone
Can. Gauci Can. Coad. Bugeja S.Th.D.
Can. M. Farrugia Can. Coad. Cortis S.Th.D.
Can. Coad. Ciangura

Praeside Rmi Dni Decano De Piro

Insurrexit Revmus Dnus Arch: Apap Bologna qui nomine proprio et alterius Deputati.

Rmi Dni Canci P. Vella Mangion, ex folio scripto leget relationem, de qua in II capite schedulae deci 11 Octobris correntis, cujus tenor est sequens: Doc: A

Sua relatione lecta, insurrexit Revmus Dmus Can. F. Ferris et dixit oretemus:

"Io sottometto al Revmo Capitolo che non mi pare che sia arrivato ancora il momento di fare osservazioni o discuter sulla relazione, presentata dai Revmi Mgri Deputati Arcid Apap Bologna e Canco Vella Mangion. Con quella relazione essi hanno aderito al desiderio di Sua Eccza Mons Arciv., il quale nell'abboccamento avuto con loro disse che Gli sarebbe piacuto avere in iscritto le Vedute del Capitolo. Intanto propongo una lode ai Revmi Deputati, Relatori, per la loro molto accurata relazione, la quale ha dato a loro molto lavoro di ricerca negli Atti Caplari. Io credo che pel momento questa relazione si debba sottomettere al Vescovo, salvo poi al Capitolo di esprimere ulteriori vedute se cio divenne necessario.

Sua propositione audita Revmi Dmi Caplaris eidem unanimiter responderunt prout sequitur, scilicet.

"Il Capitolo accoglie la proposizione di Mons Ferris ed e' unanime nel dare la lode ai Revmi Mgri Deputati per la loro relazione"

Insurrexit Arch: Apap Bologna et dixit:

"Dopo la benevole accoglienza della nostra relazione noi Deputati ci sentiamo in dovere di presentare i nostri piu sentiti ringraziamenti a questo Revmo Capitolo."

Datum ex Aula Caplari

die 2 Novembris 1926

Sac. Philippus Muscat

Cancellarius

 

Dalla Sagrestia della S. Chiesa Cattedrale Arcivescovile.

Notabile, 1 Novembre 1926.

Molto Rev. Sigr. Cancelliere,

Attesa la somma delicatissa del contenuto della pregiata sua, ricevuta in data di oggi, relativa alla richiesta di Mgr Vicario Generale e Luogotenente, di avere fino a martedi pross: venturo, la Relazione letta nell'ultimo Congne. Capitolare, dei Deputati del Capitolo; vertente sulla precedenza del Vicario Generale, son a significarle che avendo sottoposto come era mio dovere, questa mattina stessa, tale lettera ai miei revmi Colleghi radunato in apposito Collette d'urgenza, i medesimi hanno deliberato di inviare senz'altro, per tramite V. S. molto REVdo, nella qualifica di Cancelliere del Capitolo, direttamente a S. E. Mgr. Arcivescovo, per lettera raccomandata a Firenze, sia la relativa minuta Capitolare come pure l'anzidetta Relazione, beninteso …due i documenti in copia. Con cio' essi confidano di assecondare sia il venerato desiderio del loro ben amato Pastore come gia' espresso ai Deputati, ed allo stesso tempo di conformarsi con maggior esattezza al disposto della Proposizione notata ad unanimita' nella passata Riunione Capitolare del 21 Ottobre testi decorso. I miei Revmi Colleghi stimano superfluo, poi, di farti notare a scanso di equivoci, che, dovendosi, ora, inviare per posta ed all’estero tale Relazione senza poter offrire a voce le solite informazioni, di voler nella sua lettera d'accompagno ai due surreferiti documenti, informare rispettosamente la prelodata Eccza Sua Revma che, la suddetta Relazione contiene solo in succinto, come del resto e' evidente, le ragioni del Capitolo, e, che, il Capitolo e' sempre pronto di svolgere le medesime con maggior ampiezza di argomenti giuridici e storici, qualora le questione dovesse venire sottoposta alle Congregazioni e Tribunali Romani.

Vra. Signoria vorra', intanto, curare entro domani stesso, la spedizione dei due surreferiti documenti, onde possono con ogni sollecitudine pervenire nelle venerate mani di Mons. Arcivescovo.

Tanto per norma di V. S., ed in disimpegno dall' affidatami incarico.

Con senso, intanto, di ben sincera e distinta stima, passo a raffermarmi

della S. V. Molto Revda

devmo obbmo

(1) Gm. Arcid. Apap Bologna

Preminente

Al M. Rev. Signore

D. Filippo Muscat

Cancelliere del Capitolo

Vera copia.

Sac. Filippo Muscat

Cancelliere

Segreteria Vescovile - Valletta

7 Maggio 1927

Illmo e Revmo Monsignore,

La S. V. Illma e Revma e' pregata a voler annunziare per scheda che, Sua Eccza Revma Mons. Arcivescovo Vescovo intende essere presente nella prossima Congne Capitolare del 13 corr. per communicare a codesto Revmo Capitolo una lettera della S. Congne Concistoriale intorno alla questione della precedenza del Vicario Generale sul Capitolo della Cattedrale.

E' poi desiderio della prelodata Sacra Sua Revma che, in quella stessa Congne Capitolare dopo la lettura della lettera suddetta, il Revmo Capitolo venga ad una decisione.

Con piacere colgo questa occasione per dirmi con tutta stima

Della S. V. Illma e Revma

Devmo

Can. E. Vassallo

Segrio Genle

Illmo e Revmo Signore

Mons. D. Giuseppe De Piro

Can. Decano della Cattedrale

 

 

 

13-12-29

Concorso pel Beneficio del SSmo Crocifesso"

reso vacante per morte del Rev. Sac. Santino dei Marchesi De Piro Inguanez avvenuta il 19 Luglio 1929

Concorrenti:-

1. Mons Can. Dec Giuseppe De Piro Navarra

 

 

 

 

EGO INFRASCRIPTUS PAROCHUS

S. PAROCHIALIS ECCLESIAE

SUB TITULO B. MARIA V. PERDOLENTIS

LOCI S.PAULI A MARE

MELITENSIS DIOCESEOS

 

Universus et singulis, ad quos hae litterae pervenerint, fidem facio ac testor, in libris parochialibus ejusdem Ecclesiae inter caeteras notas extare sequentem; videlicet:

Anno Domini Millesimo nongentesimo vigesimo nono (1929)

Die Vero decima nona (19) mensis Julii Sacerdos Sanctinus De Marchionibus De Piro Damico Inguanez filius mortui Alexandris et Ursolae de Baronibus Gauci annorum quinquaginta sex (56) in Via Reale in domo propria N: 103 in communione S. Matris Ecclesiae animam Deo reddidit hora 2 a.m., cujus corpus die vigesima (20) hujus sepultum est in cripta Confraternitatis S. Joseph Pagi Rabato in Ecclesia Fratrum Minorum in sepoltura N. 213

Observat

Non confessus nec Santissimo Viatico refectus, neque Olei untione roboratus, quia repente mortuus est.

In cujus rei fidem, manu propria subscripsi.

Melitae ex aedibus parochialibus S.Pauli a Mare.

Die 24 Julii 1929

Antonius Formosa

Parochus

 

 

108

2 Agosto 1929

Attesto che il beneficio sul S.S. Crocifisso uso vagante per morte di uno fratello Don Santo De Piro D'Amico Inguanez non e' …

Gio Pio De Piro Gourgion

economo

Esibito in Curia dall' Economo

il 2 Agosto 1929

Can. G. Buttigieg

Cancelliere

 

 

109

La Curia Vescovile di Malta avvisa che per morte del Revdo Sac. D. Santino dei Marchesi De Piro D'Amico Inguanez, avvenuta il 19 Luglio 1929, vaco' il Beneficio di G.P.L. appellato "del SSmo Crocefisso" fondato dal Nobile Claudio Baldassare D'Amico, in Atti del Notaro Agostino Mugnas di Licata, del 1 Novembre 1707.

Pertanto tutti coloro: quali credessero di avere diritto o pretensione qualsiasi sul detto Beneficio, dovranno, nel termine voluto dai Sacri Canoni, presentare i loro diritti o pretensioni; altrimenti, trascorso inutilmente il detto termine, si procedera' innanzi serv. serv., alla istituzione canonica, come di legge.

Dato dalla Curia Vescovile di Malta, il di 2 Agosto 1929

Can. P. Galea

Vic. Gen.

Can. P. Buttigieg

Cancelliere

 

 

 

Certifico di avere il di 3 corrente personalmente affisso all' ingresso di questa Curia e alla parte della Concattedrale Chiesa di S. Giovanni Battista un supplicato del prossimo Editto nonche' consegnato un'altro simile all' Illmo e Revmo Mgr. Can. Arciprete della Cattedrale, al molto Rev. Can. Preposito di Birchirara e al molto Rev. Parroco di S.Maria di Porto Salvo di Valletta per essere affisso nelle rispettive Chiese; Cattedrale, Coll. e Parhe di Birchircara di Bos. e Parrhe di S. M. di Porto Salvo.

Curia Vesle, 5 Agosto 1929

Giov. Camilleri

Cap. ed

 

 

110

Curia Vescovile

Gozo, 5 Agosto 1929

Il sottoscritto certifica che l'editto spedito dalla Gran Curia Vescovile di Malta, il di 2 Agosto 1929 pel consegniamento del Beneficio di S. P. L. appellato del SSmo. Crocifisso fondato da Claudio Baldassare d'Amico Not: Agostino Mugnos di Licata 1 Nov 1707

e' stato affisso all'ingresso di questa Curia oggi.

Can. M. Angelo Xerri

Cancelliere

 

 

111

Nella Curia Vescovile per l'Isola di Malta

A Sua Eccellenza Reverendissima,

Monsignor Dom Mauro Caruana O.S.B.

Arcivescovo, Vescovo di Malta

Umile ricorso dell' Illustrissimo, Reverendissimo e Nobile, Monsignor Canonico Capitolare Decano Giuseppe De Piro Navarra.

Riverentemente Espone:

Che per morte dell'Reverendo Sacerdote Don Santo De Piro D'Amico Inguanez, avvenuta in San Paolo a Mare il di 19 Luglio 1929 si e' reso vacante il Beneficio di Giuspatronato Laicale, denominato del Santissimo Crocifisso, fondato dal Nobile Claudio Baldassare D'Amico, per atto di Notaro Agostino Mugnos, di Licata, il di primo novembre dell' anno millesettecento e sette, copia del quale e' inserta tra gli atti della causa nei …"Dottor Massimiliano Debono un Barone Giuseppe De Piro Gourgion" deciso dalla corte civile di Sua Maesta' (Prim' Aula) il 24 ottobre 1900 - (fol 4 e seg);

Che il fondatore di detto Beneficio ha stabilito che il Rettore del medesimo deve esser nominato "ex eius filiis ab descendentitus in infinitum, aut ex filiis et descendentitus epis sororum" ed appunto il precedente Rettore, fratello dell'esponente, era stato canonicamente estituito in Rettore del detto Beneficio, come descendente da due rami di esso fondatore, in virtu' di Sentenza della Corte d'Appello di Sua Maesta', proferita nel Concorso sul Beneficio del Santissimo Crocifisso, il 29 maggio 1903, e conseguentemente l'esponente trovandosi in pari grado col precedente Rettore, di fronte al fondatore, e' vocato al Rettorato di detto Beneficio.

Che l'Eccellenza Vostra Reverendissima si e' degnata rilasciare all'esponente le opportune lettere testimoniali, allo scopo suddetto (doc. A);

Che l'Illustrissima Nobile Mary Sceberras D'Amico Inguanez Castelletti Dorel, Baronessa di Diar il Bniet, nella di lei qualita` di unica patrona del Beneficio suddetto, per scrittura del 23 ottobre 1929 (doc. B), ha abdicativamente nominato l'esponente, per nuovo Rettore di detto Beneficio, presentandolo all'Eccellenza Vostra Reverendissima, ed anche' di diritto, perche' gliene conferisca la canonica istituzione.

L'esponente pertanto, reverentemente chiede, che l'Eccellenza Vostra Reverendissma si degni conferirgli la canonica istituzione nel detto Rettorato del Beneficio del Santissimo Crocifisso, fondato dal Nobile Claudio Baldassare D'Amico, nei rogiti di: Notar Agostino Mugnos, di Licata, il di 1 novembre 1707.

E della grazia ecc

Alessandro Stilon De Piro

Avvocato

Presentato con i due doc: A e B indicati nel ricorso, il di 28 Ottobre 1929

Can. P. Buttigieg

Cancelliere

 

 

 

nel conto si devono comprendere

-/5

6 f. fede di morte

2/6 f. dritto di nomina

 

Economo

Sig. Gio Pio De Piro Gourgion

 

 

N.B. insert photocopy p.113

 

114

Doc. B

In virtu' della presente scrittura privata, la sottoscritta l'Illustrissima e Nobile Signora Mary Sceberras, D'Amico, Inguanez, Castelletti, Dorel, Baronessa di Diar il Bniet, figlia del fu Illustrissimo e Nobile Signor Barone Alessandro Sceberras D'Amico, nata in Casal Lia, residente a Notabile, col consenso ed assistenza del di lei consorte il Signor Colonello Alexander Chalmers Mac Kean, figlio del fu Maggiore Signor Robert, nato in Rawal Pindi, Punjaub, India, residente in detta citta' Notabile, Compagno del Distintissimo Ordine di San Michele e San Giorgio, nella di lei qualita' di unica patrona del beneficio di giuspadronato laicale denominato del Santissimo Crocifisso, fondato dal Nobile Claudio Baldassare D'Amico, per atti del Notaro Agostino Mugnos, di Licata, del di primo novembre millesettecento e sette (1707), teste' vacato per morte del molto Reverendo e Nobile Sacerdote Don Santo De Piro, D'Amico, Inguanez, e con qualunque altro titolo e diritto a lei competente ha abdicativamente nominato e nomina, per nuovo Rettore di detto Beneficio, l'Illustrissimo e Reverendissimo e Nobile Monsignor Canonico Capitolare, Decano Giuseppe De Piro Navarra, del fu Nobile Alessandro, nato in Notabile, residente in Hamrun, passivamente vocato al detto beneficio ai termini del detto atto di fondazione, e lo presenta a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Arcivescovo Vescovo di Malta od a chi di diritto perche' gliene conferisca la canonica istituzione.

Notabile, 23 ottobre 1929

M. C. Sceberras D'Amico Inguanez Castelletti

A. L. M Kean Col

Dichiaro io sottoscritto che la detta Illustrissima e Nobile Signora Mary Sciberras D'Amico Inguanez Castelletti e il di lei consorte Signor Colonello Alexander Chalmers Mac Kean a me note firmarano il presente a vista mia nel detto di 23 ottobre 1929

Francesco Catania

Notaro Pubblico Maltese

 

116

... Congregatio Concilii

Beatissimo Padre,

Il Sac. Giuseppe De Piro Navarra, canonico decano della cattedrale di Malta, e' fondatore ed attuale direttore della Compagnia S. Paolo Ap. per le Missioni Estere.

Egli oltre il canonicato della cattedrale possiede l'Abazia di S. Antonio delli Navarra e sta per essere nominato al beneficio rimasto vacante per la morte di suo fratello, l’oratore e` l'unico fra i discendenti del fondatore che abbia diritto, secondo le tavole di fondazione, a conseguire detto beneficio.

Ora, poiche' l'Oratore versa tutte le rendite dei suoi benefici a favore della predetta opera di S. Paolo, umilmente domanda alla S. V. la grazia di poter conseguire anche questo terzo beneficio, oltre gli altri due.

S. Congregatio Concilii, attenta Ordina in Melevitani Attestatione, eidem benigne commisit ut pro suo arbitrio et conscientia gratiam juxta preces impertiatus.

Datum Romae, die 23 Octobris 1929.

sign: D. Card. Stanetti Prafectus

(L+ S... Julius op tit. Lampanun

Secretarius

De speciali Aplica facultate Nobis tributa vigore praesentis Rescripti S. Congnis Concilii diei 23 Octobris 1929 ... gratiam juxta preces in pert….

Datum in Curia Epali Meliten, die 18 Novembris 1929.

sign: Can. P. Galea Vic. Gen. et Locuntenens

Del Aplicus.

Concordat cum originali asservato, inter Rescripta huius anni, in Secria. Epal. Melit.

Datum ed eadem Secria., die 19n Novembris 1929

Sac. J. Mifsud

Pro Secnus

Esibita in Curia il 19 Novembre 1929

Can. P. Buttigieg

Cancelliere

 

 

117

Nella Curia Vescovile

di Malta

Nota del Promotore Finale Can. Teologo D. Emmanuele Galea D.D., B.L. Can; B. Lit.

Il quale,

Visti gli editti spediti da questa Curia il 2 agosto 1929 relativi alla vacanza del Beneficio di giuspatronato laicale, appellato del S.S.mo Crocifisso, fondato dal Nobile Claudio Baldassare D'Amico in atti del notaro Agostino Mugnos di Licata del 1 novembre 1707, esso vacante per morte del Sacerdote Santino dei Marchesi De Piro D'Amico Inguanez avvenuta il 19 luglio 1929;

Visto il ricorso del Revmo Monsignor Can. Cap. Decano Giuseppe De Piro Navarra del di 28 ottobre 1929 con il quale il ricorrente, esponendo di essere passivamente vocato al conseguimento di detto Beneficio e di aver inoltre ottenuto la nomina dall'unica patrona di detto Beneficio, chiede che gli sia conferita l'opportuna istituzione canonica;

Vista le lettere testimoniali rilasciate a favore di esso ricorrente il 13 settembre 1929.

Vista la scrittura in data del 23 ottobre 1929 in forza della quale la Baronessa Maria Sciberras D'Amico Inguanez Castelletti, Dorel, quale unica patronato di detto Beneficio ha nominato il ricorrente quale nuovo rettore dello stesso Beneficio presentandolo in pari tempo all'Ordinario per l'opporutuna canonica istituzione;

Visto l'atto di fondazione ricevuto dal notaro Agostino Mugnos di Licata il 1 novembre 1707 in forza del quale il Nobile Claudio Baldassare D'Amico ha fondato un beneficio di giuspatronato laicale nella Chiesa di Porto Salvo di Valletta, relativamente al quale egli riservo' in favore di lui stesso, e dopo sua morte, in favore del possessore "pro tempore" dalla primogenitura eretta da Fra Baldassare D'Amico, presso gli atti del notaro Benedetto Vassallo, nel 13 settembre 1686, il diritto di presentare il rettore di detto beneficio. Inoltre esso fondatore ordino' che le persone da essere eletti quali rettori di quel beneficio dovessero, sempre ed in ogni futuro tempo, essere di lui figli o discendenti in infinito o dai figli e discendenti delle sorelle di lui.

Visti gli atti della causa relativa all' ultima provvista di detti Benefizio decisa dalla Corte d'Appello di S.M. il 29 maggio 1903 dai quali atti risulta che la detta Baronessa Sciberras D'Amico e' la patrona dello stesso Benefizio e che il ricorrente e' anche passivamente vocato;

Considerando che il ricorrente e' stato regolarmente nominato e presentato dalla legittima patrona nel guadimento prescritto dai Sacri Canoni.

Dichiara di non opporsi alla domanda contenuta nel citato ricorso di esso Monsignor Can. Decano D. Giuseppe dei Marchesi De Piro Navarra del 28 ottobre 1929

Enrico Borg Olivier

il 10 Dicembre 1929

Can. P. Buttigieg

Cancelliere

 

 

119

D. MAURUS CARUANA

Ordinis S. Benedicti

Dei et Apostolicae Sedis gratia

Archiepiscopus Episcopus Melitensis

Eidem Sanctae Sedi Immediate Subjectus

Jesus,

Viso suplici libello in Nra Curia Epali die 28 Octobris anni currentis porrecto ab Illmo ac Revmo Nob. Canci Capri Decano Josepho De Piro Navarra, quo orator petit et instat immetti in possessionem Beneficii J.P.L. "del SSmo Crocifisso" appellati, a qom. Nobile Claudio Baldassare D'Amico penes Acta Notarii Augustine Mugnos di Licata diei 1 novembris 1707 fundati ac per obitum Rev. Nob. Sac. Sanctini De Piro D'Amico Inguanez, sequutum die 19 Julii anni currentis vacati;

Visis Edictis ab eadem Nra Curia Epali die 2 Augusti anni currentis expeditis;

Viso nominationis Actu favore oratoris, cum dicto supplici libello exhibito;

Visis Litteris Nostris Testimonialibus favore ejusdem oratoris, die 13 Septembris anni currentis datis;

Viso Rescripto S. Congnis diei 23 Octobris anni currentis dato et die 18 Novembris ejusdem anni site exequnto;

Visisque aliis de iure videndis et praesertim notula adhaesionis Promotoris Fiscalis Nrae Curiae Epalis die 10 currentis mensis et anni exhibita';

Attento quo dictus Illmus ac Revmus Cancus Decanus Joseph De Piro Navarra unicus concurrens evaserit:

Dicimus et declaramus eundem Illmum ac Revmum Nobilem Cancum Caprem Josephum Decanum De Piro Navarra fore et esse instituendum et immittendum, pronti eum instituimus atque immittimus in realem et corporalem possessionem Bonorum, ad dictum Beneficium spectantium, cum omnibus iuribus, privilegiis, emolumentis, honoribus et oneribus adnexis.

Et ita pronunciamus, definimus et declaramus.

Datum in Nro Palatio Archiepiscopali Civitatis Vallattae, die 13 Decembris 1929.

+ Maurus O.S.B. Arch. Epis. Melit.

Can. P. Buttigieg

Cancellarius

Curia Epalis Meliten

Die 16 Decembris 1929

Illmus ac Revmus Cancus Capris Paulus Galea J.C.D. Prael Dom; Prot. Ap. ac vicarius Generalis Dioces. Meliten. consulit Illmo ac Revmo Canco Capri Decano Josepho Nobili De Piro Navarra consuetam investituram Beneficide quo in hac sententia, id que per impositionem … in capitae ac per immissionem annuli in digito et per alia signa hujiusmodi investiturae … denotantia et significantia coram Sactibus Edgardo … et Josepho Fabre Testibus

Ita est

Can. P. Buttigieg

Cancellarius.

 

N.B. insert 5 pages of photocopy (11 Septembris 1931; 28 Agosto 1933;)

 

16 Agosto 1933

103, Str. Forni

Valletta

Malta

Monsignor Veneratissimo,

Le rimetto dopo forse molto tempo la chiestami replica alla nota Relazione. Questa e' …issa che nonostante i mesi trascorsi, non ho potuto se non soltanto spiglarci dentro ... V. S. tolga, aggiunga o sopprima cio' che La para nella mia replica. Personalmente non ho nessun interesse; il mio movente e' stato unicamente per evitare futuri equivoci, confussione e controversie.

Le do' il benvenuto ed allo stesso tempo l'addio dovendo imbarcarmi il 18 corrente. Ossequi.

Dmo Servo

... Acid. Apap Bologna

Illm e Rem

Mgr Segri Generale di S. E. Rm

 

 

N.B. insert photocopy

 

3

Rabat

25 Marzo 1932

Revmo Sig. Canonico,

Le accludo con la presente una nota contenente i nomi dei Revmi Mgr. Capitolari colla distinzione della eleggibilita' e non eleggibilita', dovendo questa servire a Sua Eccza Revma nel fare le nomine dei nuovi Ufficiali per la prossima elezione, che si terra Giovedi 31 corrente.

Secondo la procedura solita` - la lettera di Sua Eccza, da affidarsi al Revm Capitolo, dovra' contenere soltanto la nomina del nuovo depositario, Prore. delle Piccole [P. Mallia], e Procuratore della Stima [E Bonnici]-

Augrandola la Buona Pasqua mi abbia sempre per il

Suo Affmo in ... Jesus

Sac. Filippo Muscat

Cancelliere

Mgr Chetcuti?

Mgr P. Mallia

Mgr E. Bonnici

Mgr Cortis

 

N.B. insert photocopy (6 Aprile 1932)

3

Nota indicante i

garanti del depositario

e dei Procuratori della

S. Arcivle Chiesa Cattedrale

di Malta.

Eccza Revma,

Il Depositario e i Procuratori nominati a tenere l'Amministrazioni della S. Arcivle Chiesa Cattedrale nel biennio 1932-34, presentano per l'opportuna approvazione dell'Eccza Vostra Revma, a tenore del d V del Breve di Benedetto P.P. XIV, i seguenti garanti.

1o Mons Gerolamo Chetcuti, Depositario presenta Mons Tesoriere Leop: Farrugia D.D.;

2o Mons Pier Battista Agius, Procuratore Capitolare presenta Mons Penit: Antonio Vella, D.D. B.A.;

3o Mons Penit Antonio Vella, D.D. B.A., Procuratore Vescovili presenta Mons Pier Battista Agius;

4o Mons Paolo Buttigieg D.D. Procuratore dei Beni di Sliema presenta Mons Paolo Galea J.C.D. Vic. Genle.

Sac: Filippo Muscat

Cancelliere

15 Aprile 1932

 

Extractum ex Originali Congnis Caplaris deii 31 Martii 1932 cui interf… infri Rmi Dni dignitatis et Canci Prot Offici, pront sequitur videlicet.

Archid. Apap Bologna Thes. Leop. Farrugia - Archip Cortis - Can. M. Farrugia - Can. Penit. Vella - Can. Agius - Can. Tabone - Can. Buttigieg - Can. F. Mallia - Can. Caruana - Can. Coad. Bugeja - Can. Coad. Chetcuti.

Preside Revmo Dno Archid. Apap Bologna Praefatus Revmus Epus Praeses causes tractentes in praesenti Congne Captari proposuit quae Libenter in intima … schedula tenoris sequentis.

Portiere

Intimeriti tutti gli Illmi e Revmi Mgri Dignita` e Canonici de questa santa Arcivescovile Chiesa Cattedrali che giusta il prsecritto dal Breve di Papa Benedetto XIV Giovedi prossimo 31 corrente dopo compeita, avra' luogo una Congne Caplare, nella quale verrano eletti gli Ufficiali pel … 1932-34.

… Schedula lecta, aperta et lecta fuit epistola dominationis sue Ex. Mae Archiepi Epi. continens nominationem non depositarii, factam in personam Revmi Dmi Canci Alf. Tabone - nominationem … Procuratoris sic dicti "della Piccola" factam in personem Revmi Dmi Can Penit. A.Vella et nominationem nove Procuratoris, sic dicti pro die 7 currentis mensis post-Completorium

Datum ex Aula Caplare

die 2 Aprilis 1932

Sac. Philippus Muscat

Cancellarius