Guzeppi De Piro, Predikatur Imheggeg tal-Kelma t'Alla, 3 vol, ([Malta]: Postulazzjoni Kawza ta' Mons G De Piro, 1987).

 

Contents for the three volumes

Prezentazzjoni ta' Volumi 1, 2, 3. Vol 1 page i

Omeliji tal-Hadd. Vol 1 page 1

Sacerdozju. Vol 1 page 60

Ewkaristija. Vol 1 page 77

Zwieg. Vol 1 page 122

Qalb ta' Gesu'. Vol 1 page 127

Il-Kanonizzazzjoni (Santa Margerita). Vol 2 page 165

Il-Madonna. Vol 2 page 166

San Guzepp. Vol 2 page 220

San Frangisk Saverju. Vol 2 page 226

San Mikiel. Vol 2 page 227

Sant'Agata. Vol 2 page 230

San Frangisk ta' Assisi. Vol 2 page 232

Sant' Antnin ta' Padova. Vol 2 page 245

San Frangisk ta' Paula. Vol 2 page 256

Santa Giovanna Antida Thouret. Vol 2 page 261

Santa Tereza tal-bambin Gesu'. Vol 2 page 264

San Alwigi Gonzaga. Vol 2 page 269

San Gwann Berchmans. Vol 2 page 271

Sant' Ursola Vol 2 page 274

San Calcedonju. Vol 2 page 278

Il-Hajja Religjuza Vol 3 page 280

Il-Missjoni Vol 3 page 294

Is-Sahha Vol 3 page 296

Il-Mewt Il-Mejtin Vol 3 page 299

L-Ahhar tas-Sena Vol 3 page 305

Irtiri / Ezercizzi Vol 3 page 308

: Programmi Vol 3 page 308

: Introduzzjonijiet Vol 3 page 319

: Il-Fini tal-Bniedem Vol 3 page 327

: Il-Fini tal-Holqien Vol 3 page 334

: Indifferenza Vol 3 page 338

: It-Tiepidezza Vol 3 page 339

: It-Tentazzjoni Vol 3 page 341

: Id-Dnub Vol 3 page 342

: L-Infern Vol 3 page 356

: L-Infern tas-Sensi Vol 3 page 357

: Il-Mewt Vol 3 page 359

: It-Talb ghall-Mejtin Vol 3 page 368

: L-Iben il-Hali Vol 3 page 369

: Il-Meditazzjoni Vol 3 page 373

: Il-Kelma ta' Alla Vol 3 page 374

: Is-Saltna ta' Kristu Vol 3 page 375

: It-Twelid ta' Gesu' Kristu Vol 3 page 378

: Il-Hajja Privata ta' Gesu' Vol 3 page 383

: Il-Hajja Publika ta' Gesu' Vol 3 page 385

: L-Ewkaristija Vol 3 page 390

: It-Tbatija Is-Salib Vol 3 page 397

: L-Imhabba ta' Alla Vol 3 page 398

: Il-Karita' Vol 3 page 404

: Il-Hniena Vol 3 page 411

: Il-Qrar Vol 3 page 414

: Gheluq Vol 3 page 421